หมวดรายการสินค้า

รูปตัวอย่างสินค้า

รายละเอียดสินค้า

Autoclave

 

Catalog ดาวน์โหลด!

ALL AMERICA - AUTOCLAVE

Information : Model : 25X, 50X, 75X,
Capacity :  24LT, 24LT, 39LT

 

DAIHAN - AUTOCLAVE

Information : Model : WACS-2045, WACS-2060,WACS-2080, WACS-2100
Capacity : 45LT, 60LT, 80LT, 100LT

HIRAYAMA - AUTOCLAVE

Information : Model :HVA-85, HVA-110,HVP50,
Capacity : 85 LT, 110 LT,50LT

HYSC - AUTOCLAVE

Information : Model : AC-45, AC-60, AC-80, AC-100
Capacity : 45LT, 60LT, 80LT, 100LT

REXMED - AUTOCLAVE

Information : Model : RAU-530D
Capacity : 50 LT

STURDY - AUTOCLAVE

Information : Model : SA-300VF, SA-300VL
Capacity : 50 LT

TOMY - AUTOCLAVE

Information : Model : ES-215, ES-315
Capacity : 22 LT, 53 LT