บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

55/123 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสิทธารมย์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.02-9605326 โทรสาร.02-9605325

แผนที่>>>>>คลิก!!!!

ติดต่อผ่าน เฟสบุคคลิกที่รูป

 

สมัครงาน !!!

ติดต่อ คุณ รวิไล รัตนะสินชัย

โทร.02-9605326

ฝากข้อความติดต่อกลับ คลิก!

แบบฟอร์มใบสมัครงาน ดาวน์โหลด!