การบริการทางด้าน IT

 

 

บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่บ้านที่บริษัทของท่านเพื่อความสะดวกต่อ ลูกค้าโดยทางบริษัทมีช่างที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรง

- รับซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลระบบเครือข่าย Network Maintenance
- จัดทาระบบ Anti-Virus System ในระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์
- รับวางระบบ LAN, Wireless LAN, wifi,รับวางระบบด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- บริษัทจะให้ช่างเข้าไปตรวจสอบทุกๆ 3 เดือนต่อสัญญา 1 ปี

 

 

บริการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 

 

บริการตรวจซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด โดยช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เช่น

- เครื่อง FUME HOOD
- เครื่อง INCUBATOR & OVEN
- เครื่อง SOXHLET EXTRACTION
- เครื่อง BALANCE WEIGHT
- เครื่อง CENTRIFUGE
- เครื่อง AUTOCLAVE
- เครื่อง WATER BATH & CIRCULATE BATH
- เครื่อง MOISTURE BALANCE
- เครื่อง PH METER & CONDUCTIVITY METER
- เครื่อง HOTPLATE & STIRRER